binary-2302728__340

Serveis:

Manteniment de xarxes i equipament informàtics preventius amb tarifa plana.

Resolució de incidències puntuals en remot o in-situ.

Estudis a mida per optimitzar el rendiment i la fiabilitat dels equipaments informàtics.

Auditories de seguretat informàtica amb el objectiu de assegurar les vostres dades.

Formules per reducció de costos.

Solucions de renting tecnològic flexible.

Solucions de seguretat de la informació ( antivirus, firewalls, backups, seguretat de les dades…)

Projectes per virtualitzar servidors així com sistemes Cloud per allotjament de servidors al núvol.

Solucions de copies de seguretat al núvol.

Registre i gestió de dominis de internet amb plans de allotjament web i plans de email.

Configuració de dispositius mòbils per connexió als sistemes de dades del client.

Serveis de informàtica forense i resposta d’incidents de seguretat (IRCP 2018)

processor-2217771__340

Tecnologies:

Equipaments PC’s i servidors en entorns Windows i Mac amb les principals marques.

Xarxes en entorns Microsoft Windows , Mac i Linux/Unix

Productes de email corporatiu Microsoft Exchange online i Google Apps

Sistemes de Base de Dades Microsoft SQL i MySql

Sistemes de comunicació segura VPN

Tecnologies mòbils IOS, Android i Windows Phone

Proteccions antivirus amb ESET Nod 32

Virtualització de servidors amb tecnologia VMWare, Hyper-v

Migració y manteniment de servidors al núvol amb els principals ISP’s

Elaboració de web tipus blog amb wordpress